AW 2015

AW 2015

Model
Sasha Melnychuk
01-bride-3-bow-cap
Bride 3 Bow Cap
02-3-bow-cap
3 Bow Cap
03-half-bride-3-bow-cap
Half Bride 3 Bow Cap
01-bride-3-bow-cap
Bride 3 Bow Cap
02-3-bow-cap
3 Bow Cap
03-half-bride-3-bow-cap
Half Bride 3 Bow Cap
04-3-bow-headband
3 Bow Headband
05-veiled-3-bow-headband
Veiled 3 Bow Headband
06-sweetie-bibi
Sweetie Bibi
04-3-bow-headband
3 Bow Headband
05-veiled-3-bow-headband
Veiled 3 Bow Headband
06-sweetie-bibi
Sweetie Bibi
07-ghost-crown
Ghost Crown
08-crown-cap
Crown Cap
09-pineapple-cap
Pineapple Cap
07-ghost-crown
Ghost Crown
08-crown-cap
Crown Cap
09-pineapple-cap
Pineapple Cap
10-bow-bunny-cap
Bow Bunny Cap
11-single-bow-french-beret
Single Bow French Beret
12-double-bow-french-beret
Double Bow French Beret
10-bow-bunny-cap
Bow Bunny Cap
11-single-bow-french-beret
Single Bow French Beret
12-double-bow-french-beret
Double Bow French Beret
13-georgie-headband
Georgie Headband
14-bride-georgie-bibi
Bride Georgie Bibi
15-veiled-bow-bunny-bibi
Veiled Bow Bunny Bibi
13-georgie-headband
Georgie Headband
14-bride-georgie-bibi
Bride Georgie Bibi
15-veiled-bow-bunny-bibi
Veiled Bow Bunny Bibi
16-short-yoko
Short Yoko
16-short-yoko
Short Yoko